Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : ΔΕΥΤΕΡΑ  28  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ : από ΔΕΥΤΕΡΑ  20  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018

ΓΚΡΟΥΠ  7-8  ΜΑΘΗΤΩΝ

                     ΟΜΑΔΑ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                    (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Φυσική 4
Χημεία 3
Μαθηματικά 5
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Βιολογία Προσανατολισμού 2

 

                     ΟΜΑΔΑ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                    (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Φυσική 4
Χημεία 3
Βιολογία Προσανατολισμού 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Μαθηματικά 5

 

ΟΜΑΔΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Μαθηματικά 5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
        Ανάπτυξη Εφαρμογών σε        Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Βιολογία Γενικής Παιδείας 2

 

          ΟΜΑΔΑ : ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Αρχαία 5
Λατινικά 2
Ιστορία Προσανατολισμού 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Βιολογία Γενικής Παιδείας 2