ΕΝΑΡΞΗ :  ΤΡΙΤΗ 4  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ : από ΔΕΥΤΕΡΑ  20  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018

ΓΚΡΟΥΠ  7-8  ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ 

ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

                     ΟΜΑΔΑ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                    (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Μαθηματικά 4
Φυσική Γενικής Παιδείας 2
Φυσική Προσανατολισμού 2
Χημεία 2
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Βιολογία Γ΄ Λυκείου 1

 

                     ΟΜΑΔΑ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                    (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Φυσική Γενικής Παιδείας 2
Φυσική Προσανατολισμού 2
Χημεία 2
Βιολογία Γ΄ Λυκείου 1
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Μαθηματικά 4

 

                     ΟΜΑΔΑ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                    (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Μαθηματικά 4
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 1
        Ανάπτυξη Εφαρμογών σε        Προγραμματιστικό Περιβάλλον 1
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Φυσική 2
Χημεία 1

 

          ΟΜΑΔΑ : ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Αρχαία 5
Λατινικά Γ΄ Λυκείου 1
Ιστορία Γ΄ Λυκείου 1
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Χημεία 1