ΕΝΑΡΞΗ :  ΔΕΥΤΕΡΑ 4η  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017

                     ΟΜΑΔΑ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                    (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Μαθηματικά 4
Φυσική 3
Χημεία 2
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Βιολογία Γ΄ Λυκείου 1

 

                     ΟΜΑΔΑ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                    (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Φυσική 3
Χημεία 2
Βιολογία Γ΄ Λυκείου 1
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Μαθηματικά 4

 

                     ΟΜΑΔΑ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                    (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Μαθηματικά 4
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 1
        Ανάπτυξη Εφαρμογών σε        Προγραμματιστικό Περιβάλλον 1
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Φυσική 2
Χημεία 1

 

          ΟΜΑΔΑ : ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Αρχαία 5
Λατινικά Γ΄ Λυκείου 1
Ιστορία Γ΄ Λυκείου 1
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Χημεία 1