Πρόγραμμα Σπουδών Α' Λυκείου

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θετικές & Τεχνολογικές επιστήμες
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Άλγεβρα - Γεωμετρία 4
Φυσική 2
Χημεία 1
Επανάληψη / Διαγώνισμα 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
Αρχαία 3

 

Επιστήμες Οικονομίας & πληροφορικής
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Άλγεβρα - Γεωμετρία 4
Επανάληψη / Διαγώνισμα 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία 3

 

Ανθρωπιστικές επιστήμες
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Αρχαία 3
Επανάληψη / Διαγώνισμα 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
Άλγεβρα - Γεωμετρία 4
Φυσική 2
Χημεία 1

                               Έναρξη μαθημάτων :  ΔΕΥΤΕΡΑ  4   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2017