Πρόγραμμα Σπουδών Α' Λυκείου

 

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
Έκθεση 2
Άλγεβρα 3
 Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία 3
Επανάληψη / Διαγώνισμα 2


 Έναρξη μαθημάτων :  ΤΡΙΤΗ  4   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018

Εγγραφές : από ΔΕΥΤΕΡΑ  20  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018

ΓΚΡΟΥΠ  7-8  ΜΑΘΗΤΩΝ