Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

ΕΝΑΡΞΗ : ΤΡΙΤΗ  4  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ : από ΔΕΥΤΕΡΑ  20  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2018

ΑΠΟ  50 €  ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Αρχαία (προαιρετικά) 2
ΜΕΛΕΤΗΤΗΡΙΟ ΩΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 3
Φυσικές Επιστήμες 2
Αρχαία (προαιρετικά) 2
ΜΕΛΕΤΗΤΗΡΙΟ ΩΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 3
Φυσικές Επιστήμες 2
Αρχαία (προαιρετικά) 2
ΜΕΛΕΤΗΤΗΡΙΟ ΩΡΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2