Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία 2
Έκθεση 1
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία 2
Έκθεση 1
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Χημεία 1
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Αρχαία 2
Έκθεση 1
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Χημεία 1