Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ.Λ

 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΕΙ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 6
Ελληνικά 2
Μάθημα Ειδικότητας Ι 2
Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ 2
* Διδάσκονται όλα τα μαθήματα Ειδικότητας
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΕΙ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Μαθηματικά 4
Ελληνικά 2
Μάθημα Ειδικότητας Ι 2
Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ 2
* Διδάσκονται όλα τα μαθήματα Ειδικότητας