Πρόγραμμα Σπουδών ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

 

ΠΡΩΪΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ :  15  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

                     ΟΜΑΔΑ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                    (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Φυσική 4
Χημεία 3
Μαθηματικά 6
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Βιολογία Προσανατολισμού 3
Ιστορία Γενικής Παιδείας 1

 

                     ΟΜΑΔΑ : ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                    (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Φυσική 4
Χημεία 3
Βιολογία Προσανατολισμού 3
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Μαθηματικά 6
Ιστορία Γενικής Παιδείας 1

 

ΟΜΑΔΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   (ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Μαθηματικά 6
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
        Ανάπτυξη Εφαρμογών σε        Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Βιολογία Γενικής Παιδείας 2
Ιστορία Γενικής Παιδείας 1

 

          ΟΜΑΔΑ : ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Αρχαία 6
Λατινικά 2
Ιστορία Προσανατολισμού 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας 2
Βιολογία Γενικής Παιδείας 2