ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  2017                             

ΠΕΜΠΤΗ 22-6-2017
ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-6-2017
ΑΡΜΟΝΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24-6-2017

   ΕΛΕΓΧΟΣ  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

HXHTIKO

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 26-6-2017
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

 
ΤΡΙΤΗ 27-6-2017
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28-6-2017
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 
ΠΕΜΠΤΗ 29-6-2017 ΓΑΛΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-6-2017
ΙΤΑΛΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι απαντήσεις των θεμάτων δημοσιεύονται με επιφύλαξη μιας και δεν έχουν δοθεί από τους Καθηγητές του Φροντιστηρίου μας. Παρακαλούμε να ελεγχθούν ως προς την ορθότητα και πληρότητα. Ουδεμία ευθύνη έχουμε για παραλείψεις ή λάθη που μπορεί να έχουν.