Τα φροντιστήριά μας διαθέτουν πλήρη υποδομή τόσο σε αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια όσο και σε εποπτικά μέσα.

Σύγχρονες και Λειτουργικές Αίθουσες Αμφιθέατρο Αίθουσα Υπολογιστών Γραμματειακή Υποστήριξη

 

Τα φροντιστήριά μας διαθέτουν 55 αίθουσες διδασκαλίας συνολικής έκτασης 2000 τ.μ.

Φροντίζουμε ώστε οι αίθουσες διδασκαλίας να είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε να δημιουργείται ευχάριστο περιβάλλον που βοηθά το έργο τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.

Φροντίζουμε ώστε τα τμήματα να είναι ολιγομελή.

Οργανώνουμε συχνές ενημερώσεις γονέων όπου οι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν για την επίδοση των παιδιών τους και σε συνεργασία με τη διεύθυνση και τους καθηγητές να λύσουν τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες.

Διαθέτουμε 6 εργαστήρια πληροφορικής με 60 ηλεκτρονικούς υπολογιστές πολυμέσων και με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Τα εργαστήρια αυτά είναι στη διάθεση των μαθητών μας όποτε το επιθυμούν.

Παράγουμε οι ίδιοι multimediaεκπαιδευτικό λογισμικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των δικών μας μαθητών.

Διαθέτουμε δικά μας συγγράμματα, που μοιράζονται δωρεάν στους μαθητές μας.

Διαθέτουμε πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικής και χημείας.

Διαθέτουμε ενημερωμένες βιβλιοθήκες για τους μαθητές και τους καθηγητές μας.

Επιπλέον δημιουργήσαμε ειδικό Τμήμα Συμβουλευτικής σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που θα ασχολείται εξατομικευμένα με τον κάθε μαθητή, με τις αδυναμίες του, τις ανησυχίες του, τις προοπτικές του και τον βοηθά στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του δελτίου.